Skip to content

ShareTwo, maatwerk in tijdelijke expertise
Over Ons

ShareTwo, met vestigingen in Sittard, Eindhoven, Utrecht, is een professionele ICT-dienstverlener op het gebied van SharePoint, Microsoft 365 en BI detachering gericht op bedrijven en organisaties in Nederland, België en Duitsland. Wij weten welke service u van ons verwacht en we weten welke expertise onze consultants moeten leveren. Wij begrijpen uw behoefte en bieden de juiste expertise en de juiste persoon aan om in uw behoefte te voldoen. ShareTwo helpt haar klanten bij het invullen van een (tijdelijke) behoefte aan SharePoint/Microsoft 365 en BI expertise.

ShareTwo werkt uitsluitend met ervaren SharePoint, Microsoft 365 en BI mensen. We zijn in staat om aan relatief korte maar specialistische behoeftes te voldoen. Uniek is onze service om binnen het kader van een raamcontract kennis en capaciteit aan te bieden die u afroept naar uw behoefte. Dit biedt u niet alleen maximale flexibiliteit maar ook maximale garantie voor de juiste kwaliteit (expertise).

Wij gaan aan de slag om optimaal invulling te geven aan uw vraagstelling. Wij onderzoeken of uw behoefte door één persoon ingevuld zou kunnen worden of concluderen misschien dat de optimale invulling een combinatie van kandidaten is.

Wij doen u vervolgens een voorstel toekomen met de aanpak (1 kandidaat of bijv. meerdere kandidaten en hoe opgedeeld in expertise en tijd) en een aanbieding van de kandidaten die wij geselecteerd hebben.

Vervolgens bespreken wij dit voorstel met u en luisteren naar uw opmerkingen. Mocht het nodig zijn dan passen we de aanbieding (en eventueel de lijst van kandidaten) aan. Vervolgens maakt u persoonlijk kennis met de door u geselecteerde kandidaten en kunnen we eventueel tot concrete invulling overgaan.

Ook na opdrachtverstrekking blijven we continue contact houden met u en onze mensen om optimale service te kunnen blijven geven en maximale klant- en medewerkerstevredenheid te bereiken.

SharePoint en Microsoft 365

Sharepoint en Microsoft 365 zijn zogenaamde platformen, d.i. dat ze meerdere functionaliteiten kennen: portals, search, documentmanagement, social media (Yammer), collaboratie (Teams en OneDrive), OneDrive, OneNote, Delve, Forms, Power Apps, process optimalisatie (Power Automate), Power BI, PAAS (Azure) en nog veel meer.

Deze platformen moeten ontworpen, ingericht en onderhouden worden. Hiervoor zijn verscheidene consultant nodig. De architect voor het ontwerp van de infrastructuur, software omgeving en koppelingen tussen de applicaties. De functioneel consultant voor het inventariseren van de behoeften, het opzetten van het governance plan, taxonomie en adoptie. De technisch infra specialist die SharePoint farms en Azure inricht. De software ontwikkelaar die Azure producten, powerapps en API’s bouwt. Natuurlijk moeten bestaande omgevingen worden onderhouden door Functioneel- en Technisch beheerders. En zullen trainers en adoptie consultants de gebruikers leren het maximale uit de oplossingen te halen.

Business Intelligence & Data Science

Graag spreken wij in plaats van Business Intelligence (BI) over Business Insights (bedrijfsinzichten). Dit omdat we met data analyses beslissingsondersteunende informatie willen aanleveren over bijvoorbeeld klanten, interne processen, concurrentie, markt trends enz..

Bij BI gaat het om grip krijgen op uw eigen data en kunnen sturen op belangrijke KPI’s. De verworven informatie kunnen presenteren door middel van dashboards en rapporten. De getoonde informatie moet nauwkeurig, waardevol, actueel en uitvoerbaar zijn. Daar data in velerlei bronnen en systemen zit opgesloten is het soms nodig een datawarehouse te bouwen. Middels zogenaamde ETL wordt data verzameld en in een uniform model opgeslagen in een datawarehouse. In dit proces komen aspecten als data cleansing, redundancy, taxonimie, metadata, governance en security aan bod.

De consultants van ShareTwo inventariseren uw kennis en inzicht behoeften en maken de vertaalslag naar oplossingen. Wij leveren maatwerk en verzorgen ook de uitvoering, of het nu gaat om het stroomlijnen van processen, het analyseren van data en/of het maken van daarbij behorende dashboards en rapporten.

Data Science is onder andere het voorspellen van de mogelijke toekomstige situatie op basis van historische data. Vaak worden voorspellingen gedaan op basis van ervaring en gevoel. Met Data Science kunt u deze voorspellingen onderbouwen door rekenkundige modellen los te laten op historische data en hiermee voorkomt u verkeerde aannames.

Bezoek een van onze vestigingen:

Poststraat 2b
Sittard, 6135 KB

Schimmelt 2
Eindhoven, 5611 ZX

Poststraat 2B
6135 KR Sittard
+40 332 548 987

info@sharetwo.nl
KvK: 61773263
NL90INGB0006629223