Skip to content

Privacy

Privacybeleid ShareTwo

Versie 2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 07-05-2018.

ShareTwo B.V., gevestigd te 6135 KR Sittard aan het adres Poststraat 2b, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent een informatieplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen moeten proactief informatie krijgen over welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt en hoe zij hun privacy rechten kunnen uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ShareTwo. U dient zich ervan bewust te zijn dat ShareTwo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. ShareTwo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ShareTwo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ShareTwo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wij hanteren een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en nemen maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de beginselen zoals benoemd onder art. 5 EU-AVG.

Doeleinden

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Indien u via de website solliciteert en u komt niet succesvol door onze selectieprocedure? Dan kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens maximaal 4 weken ná het einde van de procedure, verwijderd worden. De gegevens die mogelijk nog zijn opgeslagen in de back-up, worden maximaal 7 dagen later verwijderd. Gegevens in onze back-up zijn niet meer toegankelijk voor onze medewerkers.

Uw naam en reden van afwijzing kunnen voor data analyse doeleinden bewaard blijven.

Hebben we momenteel geen geschikte vacatures voor u maar zijn we wel enthousiast over uw profiel? Dan bewaren we uw gegevens voor maximaal 1 jaar in onze database mits u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Na uitdiensttreding bewaren we enkel de gegevens die we wettelijk verplicht zijn te bewaren conform de wettelijke bewaartermijn.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doelleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Intrekken toestemming langer bewaren gegevens:
Heeft u toestemming gegeven voor het langer bewaren van uw gegevens in onze cv database ? Dan heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt dit doen door dit verzoek via e-mail aan ons door te geven. Stuur uw verzoek naar info@sharetwo.nl.

Derden

Gegevens delen.
We kunnen uw persoonsgegevens in de vorm van een profiel delen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten. Met derden hebben we natuurlijk goede afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens.

Veiligheid voorop!
Wij nemen maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van Rijksoverheid voor informatiebeveiliging. Wij maken afspraken over maatregelen met externe partijen. Daarnaast controleren we of externe partijen deze afspraken nakomen. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat wij zorgen dat alleen personen met de juiste bevoegdheden en een geheimhoudingsplicht de gegevens kunnen verwerken.

Rechten van betrokkenen
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. Dat inzageverzoek kunt u mailen naar info@sharetwo.nl. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze handelswijze.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Poststraat 2B
6135 KR Sittard
+40 332 548 987

info@sharetwo.nl
KvK: 61773263
NL90INGB0006629223